VODITELJICA PROJEKTA


Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Prof. dr. Hana Breko Kustura

Voditeljica projekta
 • rođena 1970. u Splitu.
 • srednju glazbenu školu završila je u Splitu.
 • diplomirala studij muzikologije i glazbene publicistike 1993. na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu.
 • poslijediplomski studij iz muzikologije započet u okviru jednogodišnje DAAD stipendije na Institutu za muzikologiju Sveučilišta u Erlangenu-Nürnbergu (1994./95.) nastavila na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu.
 • stupanj magistra muzikologijske znanosti postigla je 9.02.1998. na Odjelu za muzikologiju na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu.
 • doktorirala je temom “Pulski misal iz 11. stoljeća - Narudžba skriptorija Tegernsee za baziliku sv. Tome u Puli: tzv. šibenski "Liber sequentiarum et sacramentarium" 26. 04. 2002. na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu (mentori: akademkinja K. Kos, prof. dr. Andreas Haug, Sveučilište u Erlangenu).
 • strani jezici: engleski, njemački i francuski aktivno, talijanski pasivno
 • zaposlenja: od 1. 01. 1996. stalno je zaposlena kao istraživač u Odsjeku za povijest hrvatske glazbe HAZU, trenutno u zvanju znanstvene savjetnice, te naslovne izvanredne profesorice na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu.

Članstva:

 • redovna članica Hrvatskog muzikološkog društva (HMD-a), skupine “Cantus planus” Međunarodnoga muzikološkog društva (IMS-a), članica Hrvatskog društva skladatelja, članica Hrvatskog Mariološkog instituta (HMI), Splitskog književnog kruga, članica je Upravnog odbora Hrvatskog muzikološkog društva (HMD-a), te članica Vijeća Varaždinskih baroknih večeri

Studijski boravci:

 • Institut für Musikwissenschaft, Sveučilište Friedrich-Alexander, Erlangen-Nürnberg (prof. dr. Fritz Reckow, prof. dr. Andreas Haug, u okviru jednogodišnje stipendije DAAD programa, 1994./1995.);
 • Institut “Corpus troporum” Sveučilišta u Stockholmu 1996., u okviru stipendije “Švedskog instituta” (1 mjesec);
 • Institut za muzikologiju MTA (Mađarske akademije znanosti i umjetnosti) u Budimpešti u okviru stipendije RSS programa fondacije Open Society, 1996. (1 mjesec);
 • Pontifikalni institut za srednjovjekovne studije (PIMS) u Torontu, Kanada, 1997. (1 tjedan);
 • Institut za srednjovjekovne studije NTNU Sveučilišta u Trondheimu (2000. godine, 2 tjedna, prof. dr. Andreas Haug) u okviru stipendije RSS programa fondacije Open Society;
 • postdoktorsko usavršavanje: Gradski arhiv Trier, Kraljevska biblioteka u Briselu, te Nacionalna biblioteka u Luksemburgu (ukupno 1 godina)

Nagrade i priznanja:

 • 2017. Nagrada grada Sinja za 2017., za njezin cjelokupni „izniman doprinos u području muzikologije i trajnu povezanost s rodnim Sinjem
 • 2004. Nagrada HAZU za najviša znanstvena dostignuća na području muzikologije za knjigu Misal MR 70 zagrebačke Metropolitanske knjižnice, HMD, Serija Muzikološke studije, br. 7, Zagreb, 2003.
 • 1993. Nagrada Hrvatskog glazbenog zavoda za najbolji diplomski rad s područja muzikologije.

Nastavnička djelatnost:

 • nositeljica je kolegija Notacija rane glazbe, te povijesti glazbe srednjega vijeka i renesanse na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za muzikologiju u zvanju izvanredne profesorice.

Pozvana predavanja:

 • održala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani (2003.),
 • Katoličkom bogoslovnom fakultetu (KBF-u) Sveučilišta u Zagrebu (2004.),
 • Filozofskom fakultetu u Zagrebu,
 • Institutu za muzikologiju Mađarske akademije znanosti (MTA) u Budimpešti (1996.),
 • Sveučilištu Washburn, Topeka, Kansas, (1997.),
 • na University of Missoury u Kansas Cityju i Jolliet Collegeu u Chicagu (2000.).
 • studentima muzikologije Sveučilišta Sorbonne, pri Fondaciji Royaumont u Francuskoj u okviru seminara “Srednjovjekovna hrvatska glazba” (2011.).

Bibliografija

Autorske knjige
 •  2003. Misal MR 70 zagrebačke Metropolitanske knjižnice, Kontekst nastanka i primjene srednjovjekovnoga glazbenoga rukopisa, HMD, Serija Muzikološke studije, br. 7, Zagreb, ur. S. Tuksar, 2003.  
 • 2009. Osnovna glazbena škola Jakova Gotovca Sinj - Oris povijesti (1958.-2008.). U prigodi proslave 50. obljetnice glazbenog školstva u gradu Sinju, Split, OGŠ Jakova Gotovca Sinj, ur. J. Agnić, 2009.
 • 2012. Najstarija misna knjiga srednjovjekovne Pule (11. stoljeće) - Notirani glazbeni kodeks iz Samostana franjevaca konventualaca u Šibeniku, tzv. šibenski "Liber sequentiarum et sacramentarium", HMD, Serija Muzikološke studije, br. 15, ur. Stanislav Tuksar, Zagreb, 2012.
 • 2017. Fra Mirko Marić -Hana Breko Kustura - Hrvojka Mihanović Salopek, Fra Petar Knežević, Gospin pjesnik i glazbenik, Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja Split i Matica hrvatska ogranak Sinj-VAD, Sinj, 2017.

Znanstveni radovi (Izbor)

 • 2000.

Music and Religious Orders in Dalmatia in the 17th Century, Musica e Storia, vol. VIII, n.2, Dicembre 2000., Venezia, 2000., 455-477. The North Italian Influences in the Hungarian Plainchant Sources, Musical Cultures on the Eastern and Western Adriatic shore up to 1500, Zbornik radova međunarodnog simpozija održanog u Splitu 21.- 24.05. 1997., (ur. S. Tuksar), Zagreb, 2000., 215-239.

 • 2001.

Šibenski misal kao izvor Gloria tropa, Pasionska baština, Zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija održanog u Zadru/Preko, 30.03-2.04- 2000.,ur. D. Milinović, Zagreb, 2001., 281-305.

 • 2002.

Srednjovjekovne liturgijsko-glazbene veze nadbiskupije Ostrogon (Esztergom) i biskupije Zagreb: sličnosti i razlike, Croato-Hungarica, uz 900. godina hrvatsko-mađarskih povijesnih veza, ur. M. Jauk-Pinhak, G.Cs. Kiss, I.Nykomarkay, Katedra za hungarologiju Filozofskog fakulteta Zagreb i Matica hrvatska, Biblioteka hungarologica zagrabiensis, sv. 1., Zagreb 2002., 129-140. Nepoznati srednjovjekovni glazbeni kodeksi pulske katedrale, Arti musices, 33/1, Zagreb, 2002., 69-78. Regensburški tropus u šibenskom misalu, Glazba i baština, Zbornik u čast Lovri Županoviću, ur. E. Stipčević, Šibenik, 2002, 35-48.

 • 2003.

Among the Beneventan, Italian, South German and Hungarian Traditions - Research Aspects of Croatian Medieval Plainchant Sources, Journal of Croatian Studies, Vol. 42, 2003., (za 2001.), New York, 53-71. Non Beneventan Plainchant Relics in Medieval Dalmatia, Journal of Croatian Studies, Vol. 42, 2003., (za 2001.), New York, 71-93. Raritetni napjevi u čast lokalnih patrona-odabir i rekonstrukcija napjeva iz repertoara hrvatskih i talijanskih liturgijsko-glazbenih kodeksa, "Religijske teme u glazbi. Zbornik radova međunarodnog simpozija održanog u Zagrebu 15. prosinca 2001." (ur. M. Steiner), Filozofsko-teološki fakultet Družbe Isusove, Zagreb, 2003., 49-69.

 • 2004.

“The so-called ‘Liber sequentiarum et sacramentarium’ Šibenik, Monastery of Franciscans the Conventuals, 11th Century: The Oldest Medieval Missal of Pula, Istria”, Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae 45/1-2 (2004.), 37-54.

 • 2005.

Hrvatski srednjovjekovni glazbeni kodeks – na razmeđi različitih kulturnih tradicija, Svečani zbornik u čast Tomislava Raukara, ur. N. Budak, Filozofski fakultet Zagreb, 2005., 107-120.

 • 2006.

Kirchenmusik Kroatiens: vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Ein Überblick, Kirchenmusik auf dem Balkan, Weger Verlag, Brunnen, 2006., 97-119.

 • 2008.

Fra Josip Ante Soldo, glazbenik i muzikolog, “Fra Josip Ante Soldo. Život i djelo”, Zbornik radova sa simpozija održanog u Sinju, 6. listopada 2006., ur. Z. Tolić, Split, Dalmacijapapir Split, 2008., 117-136.

Primjeri jednostavnog liturgijskog višeglasja iz Hrvatske u europskom kontekstu, Arti musices, 39/1, (2008.), 3-33.

Iz repertoara hrvatskih srednjovjekovnih glazbenih kodeksa-napjevi u čast lokalnih svetaca, Hagiologija: kultovi u kontekstu, Zbornik radova prvog kongresa «Hagiothece», održanog u Dubrovniku u listopadu 2005., ur. A. Marinković i T. Vedriš, Zagreb, Leykam International d. d., 2008., 77-87.

Sinjski kantuali fra Petra Kneževića (1767.) u kontekstu “ polifonije semplice” i “cantus fractusa” konkordanca u talijanskim izvorima, Povijesni prilozi, 34, 2008., 123-142.

 • 2009.

Iz rukopisno-glazbene riznice samostana dominikanaca u Starom Gradu na Hvaru (15.-16. st.): Prilog tradiciji srednjovjekovne "jednostavne polifonije" iz Hrvatske, Humanitas et litterae: Zbornik u čast Franje Šanjeka, ur. L. Čoralić i S. Slišković, Dominikanska naklada Istina - Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2009., 803-817.

Najstariji sakramentar srednjovjekovne Istre iz 1050. godine u kontekstu europskih liturgijskih kodeksa, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, 26 (2009.), 1-48.

Svjedočanstvo Notkerove zbirke »Liber ymnorum« iz Hrvatske: Sekvencijar najstarijega pulskog misala (Hr-Šibfr) iz 11. stoljeća. Paleografska i repertoarna analiza, Croatica Christiana periodica, časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu, 63, 2009., 1-42.

 • 2010.

“Die Musikkultur Dalmatiens im Mittelalter”, Dalmatien als europäischer Kulturraum, radovi sa simpozija «Dalmatien als Raum europäischer Kultursynthese», održanog u Bonnu, 6.-10.10. 2003., ur. W. Potthoff, A. Jakir, M. Trogrlić, N. Trunte, Filozofski fakultet u Splitu, Odsjek za povijest, Split, 2010., 549-558.

«Armonia concinnans, nostra canat mela mellita...». Primjer predaje sekvencne melodije 'Mater' u pulskome misalu iz 11. stoljeća, Musicologie sans frontières-Muzikologija bez granica, Svečani zbornik za Stanislava Tuksara, ur. I. Cavallini i H. White, Zagreb, HMD, Serija muziklološki zbornici br. 13, 2010., 31-44.

 • 2011.

Muzikološki prikaz edicije, Tradicijsko crkveno pučko pjevanje u Franjevačkoj provinciji Presvetog Otkupitelja, ur. S. Grgat, Split, Zbornik Kačić, serija Nova et vetera, sv. 5, Split, 2011., 11-15.

 • 2012.

Examples of Liturgical Polyphony from Dalmatia, Cantus planus, Papers read at th 16th meeting Vienna, Austria 2011, ur. R. Klugseder, Beč, Verlag Bruder Hollinek, str. 66-72.

„Ad onore e gloria della Beatissima Vergine Maria delle Grazie di Sign...“: Iz glazbenog arhiva franjevačkog samostana u Sinju, Nova nepoznata glazba, Svečani zbornik za Nikšu Gliga; ur. D. Davidović i N. Bezić, Zagreb, 2012., DAF, 239-248.

 • 2014.

Aspekti glazbenog repertoara rukopisnog kodeksa nazvanog Misale Romano-Spalatense (Nacionalna biblioteka Széchényi, Budimpešta, sign c.l.m.ae. 334, 14. stoljeće), Splitska hagiografska baština: Povijest, legenda, tekst. Zbornik radova, (ur.) J. Belamarić-B. Lučin-M. Trogrlić-J. Vrandečić, Književni krug Split, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, Split, 2014., 353-370.

Toward a Possible Origin of the “Missale romano–spalatense”: Budapest, National Széchényi Library, Codex clmae 334, De musica disserenda, IX/1-2, (ur. Katarina Šter), 83-97.

Liturgical and chant manuscripts from medieval Istria, Cantare amantis est, Festschrift zum 60. Geburtstag von Franz Karl Prassl, ur. R. Klugseder, Verlag Bruder Hollinek, Purkersdorf, 2014, 99-104.

Kyriale fra Nicolòa iz Ližnjana (1739.): Glazbeni dar istarskih franjevaca trogirskim benediktinkama, Benediktinski samostan sv. Nikole u Trogiru: Duhovnost i kultura u okrilju Virgines Dei”, ur. V. Kovačić, Trogir, 2014., 319-328.

 • 2015.

Inter-Regional and Local Saints' Cults. Examples of Significant Liturgical Chants from Medieval Region of Istria, Cuius Patrocinio Tota Gaudet Regio, Saints' Cults and the Dinamics of Regional Cohesion, Bibliotheca Hagiotheca-Series Colloquia III, ur. S. Kuzmova, A. Marinković, T. Vedriš, Hagiotheca, Zagreb, 2014., 81-90.

László Dobszay’s Research of Mediaeval Chant Sources from the Zagreb Bishopric — Its Importance and Reception in the Context of the Music History of This Region, Arti musices, 46/1, 77-89.

Katarina Livljanić-Hana Breko Kustura, Les sources du plain-chant de l’aire culturelle croate au Moyen Age, Etudes Gregoriennes, XLII (2015), 99-124.

 • 2016.

Sources of „cantus fractus“ from Dalmatia-Examples of transfer, adoption and changes of Italian core-repertory in the 18th century, Music migrations in the early modern age: People, markets, patterns and styles, (ur. Vjera Katalinić), HMD, Zagreb, 2016., 221-229.

Alleluia stihovi uskrsnog vremena u najstarijem pulskom misalu iz 11. stoljeća, Muka kao nepresušno nadahnuće kulture -Pasionska baština Istre i Kvarnera, Zbornik radova 10. međunarodnog znanstvenog simpozija Pasionska baština održanog u Pazinu, 19.- 22. 6. 2015., (ur. Jozo Čikeš), Udruga Pasionska baština, Zagreb, 2016, 236- 248.