ZNANSTVENI RADOVI CROMUSCODEX70 PROJEKTA PREDANI U TISAK:

 

 • Hana Breko Kustura, The Tradition of Liturgical Polyphony on the Eastern Adriatic Coast, Renaissance Music in Slavic World, ed. Marco Guerrieri and Vasco Zara, Brepols and Publishers,Tours, France, 2018. (in print), u tisku.

 

 • Hana Breko Kustura & Domagoj Volarević, The earliest musical and liturgical medieval Manuscript from Istria (11th century): New Insights, Atti e memorie della societtà istriana di archeologia e storia patria, Trieste, 2018., (in print), u tisku.

 

 • Hana Breko Kustura, Glazbena kultura grada Sinja od 18. stoljeća do – Od djelatnosti braće franjevaca do osnutka prve glazbene škole, (in print), u tisku Svečanog zbornika radova (podaci poznati HRZZ)

 

 •  Hana Breko Kustura & Domagoj Volarević, „Ad usum chori Antonii de Tinio“ – Kninski rukopisni glazbeni kodeks fra Ivana Kneževića  iz 1773. godine, Zagreb, 2018. (in print), u tisku Svečanog zbornika radova (podaci poznati HRZZ)

 

 •  Hana Breko Kustura & fra Stipica Grgat, Historiografija crkveno-glazbenih i muzikoloških tema objavljenih u časopisu „Kačić“-Oris spoznaja i pregled istraživanja, Zbornik Kačić, Fra Gabrijel Hrvatin Jurišić, Split, 2018. (in print) u tisku.

 

REZULTATI RADA

(OBJAVLJENI I RADOVI U TISKU) DRUGE GODINE CROMUSCODEX70PROJEKTA IP 6619

Izvorni znanstveni radovi:

 • Hana BREKO KUSTURA i Katarina LIVLJANIĆ, Le chant liturgique dans la vie quotidienne en Dalmatie médiévale, u tisku multimedijalne knjige, Presses universitaires de Paris-Sorbonne,  in 2019.

 

 • Katarina LIVLJANIĆ, Elektronska multimedijalna knjiga Barlaam i Josaphat. Une versionchristianisée de la vie de Bouddha, Arcana-Outhere Musique, in print, 2019. (postavka linka na audio i video zapise na web projekta nakon svibnja 2019.)

 

 • Hana BREKO KUSTURA, „Glazbeno štovanje svete Elizabete u srednjovjekovnoj biskupiji Zagreb: Sekvenca Jucundetur plebs fidelis Elisabeth,Sveta Elizabeta u Splitu na Trsteniku, ur. Stipe Nimac, Split, 2019. in print.

 

 

 

 • Domagoj Volarević,„Rukopis 463 Kaptolskog arhiva u Splitu (KAS 463)“, za Zbornik radova Rimski brevijari od 13. stoljeća do Tridentinskog sabora: jezik, pismo, tekst, slika,funkcija, držanog u Pazinu 4.-7.10.2018.

 

 • Hana BREKO KUSTURA, „Glazbeni rukopisi fra Josepha Mariae Cordansa (1748.) i fra Frane Divnića (1665.) iz franjevačkog samostana u Imotskom“., u: Zbornik povodom 300-te godišnjice oslobođenja Imotskog od osmanske, Ivan Alduk, u tisku, Imotski,  2019.

 

 • Hana BREKO KUSTURA i Vito BALIĆ, Paradigme liturgijskih skladbi fra Bernardina Sokola (1888. – 1944.): Novi pogledi, kontekstualizacija i revalorizacija,Fra Bernardin Sokol Zbornik slavlja i radova sa znanstvenog skupa o 130. obljetnici rođenja,  Škunca, Bernardin; Balić, Vito (ur.). Split-Kaštela: Franjevačka provincija svetog Jeronima, Bijećka vila, 2018., 183-218.