ZNANSTVENI RADOVI CROMUSCODEX70 PROJEKTA PREDANI U TISAK:

 

 • Hana Breko Kustura, The Tradition of Liturgical Polyphony on the Eastern Adriatic Coast, Renaissance Music in Slavic World, ed. Marco Guerrieri and Vasco Zara, Brepols and Publishers,Tours, France, 2018. (in print), u tisku.

 

 • Hana Breko Kustura & Domagoj Volarević, The earliest musical and liturgical medieval Manuscript from Istria (11th century): New Insights, Atti e memorie della societtà istriana di archeologia e storia patria, Trieste, 2018., (in print), u tisku.

 

 • Hana Breko Kustura, Glazbena kultura grada Sinja od 18. stoljeća do – Od djelatnosti braće franjevaca do osnutka prve glazbene škole, (in print), u tisku Svečanog zbornika radova (podaci poznati HRZZ)

 

 •  Hana Breko Kustura & Domagoj Volarević, „Ad usum chori Antonii de Tinio“ – Kninski rukopisni glazbeni kodeks fra Ivana Kneževića  iz 1773. godine, Zagreb, 2018. (in print), u tisku Svečanog zbornika radova (podaci poznati HRZZ)

 

 •  Hana Breko Kustura & fra Stipica Grgat, Historiografija crkveno-glazbenih i muzikoloških tema objavljenih u časopisu „Kačić“-Oris spoznaja i pregled istraživanja, Zbornik Kačić, Fra Gabrijel Hrvatin Jurišić, Split, 2018. (in print) u tisku.

 

REZULTATI RADA

(OBJAVLJENI I RADOVI U TISKU) DRUGE GODINE CROMUSCODEX70PROJEKTA IP 6619

Izvorni znanstveni radovi:

 • Hana BREKO KUSTURA i Katarina LIVLJANIĆ, Le chant liturgique dans la vie quotidienne en Dalmatie médiévale, u tisku multimedijalne knjige, Presses universitaires de Paris-Sorbonne,  in 2019.

 

 • Katarina LIVLJANIĆ, Elektronska multimedijalna knjiga Barlaam i Josaphat. Une versionchristianisée de la vie de Bouddha, Arcana-Outhere Musique, in print, 2019. (postavka linka na audio i video zapise na web projekta nakon svibnja 2019.)

 

 • Hana BREKO KUSTURA, „Glazbeno štovanje svete Elizabete u srednjovjekovnoj biskupiji Zagreb: Sekvenca Jucundetur plebs fidelis Elisabeth,Sveta Elizabeta u Splitu na Trsteniku, ur. Stipe Nimac, Split, 2019. in print.

 

 

 

 • Domagoj Volarević,„Rukopis 463 Kaptolskog arhiva u Splitu (KAS 463)“, za Zbornik radova Rimski brevijari od 13. stoljeća do Tridentinskog sabora: jezik, pismo, tekst, slika,funkcija, držanog u Pazinu 4.-7.10.2018.

 

 • Hana BREKO KUSTURA, „Glazbeni rukopisi fra Josepha Mariae Cordansa (1748.) i fra Frane Divnića (1665.) iz franjevačkog samostana u Imotskom“., u: Zbornik povodom 300-te godišnjice oslobođenja Imotskog od osmanske, Ivan Alduk, u tisku, Imotski,  2019.

 

 • Hana BREKO KUSTURA i Vito BALIĆ, Paradigme liturgijskih skladbi fra Bernardina Sokola (1888. – 1944.): Novi pogledi, kontekstualizacija i revalorizacija,Fra Bernardin Sokol Zbornik slavlja i radova sa znanstvenog skupa o 130. obljetnici rođenja,  Škunca, Bernardin; Balić, Vito (ur.). Split-Kaštela: Franjevačka provincija svetog Jeronima, Bijećka vila, 2018., 183-218.

 

TISKANI RADOVI I RADOVI U TISKU CROMUSCODEX70, REZULTATI TREĆE GODINE PROJEKTA:

 

 • Hana BREKO KUSTURA – Rozana VOJVODA: Iz ostavštine dubrovačke crkve „Domino“ s poglavitim obzirom na franjevački antifonarij iz 15. stoljeća i kasnije glazbene izvore, Arti musices, 50 (1-2), str. 21-42.

 

 • Domagoj VOLAREVIĆ, Osobitosti i porijeklo splitskog Sakramentara, Crkva u svijetu, 54, 4, 2019, str. 492-524. 

 

 

 • Hana BREKO KUSTURA, The Tradition of Liturgical Polyphony on the Eastern Adriatic Coast, Renaissance Music in the Slavic World, ur. Marco Gurrieri i Vasco Zara, Brepols, Turnholt, 2019, str. 25-39.

 

 • Rozana Vojvoda, Fragment rukopisa sv. Augustina pisanog beneventanom iz Znanstvene knjižnice u Dubrovniku (Rkp. 950)- argumenti za dataciju i dubrovačko porijeklo u kontekstu upotrebe beneventane u Dubrovniku u 13. stoljeću, Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku,  in print.

 

 • Hana BREKO KUSTURA, Najstariji izvori za litugijsku glazbu franjevačkog samostana na Visovcu, Visovac: Duhovnost i kultura na Biloj Stini, Zagreb, MUO, ur. Anđelka Galić, 2019, str. 211-221.

  

 • Hana BREKO KUSTURA Tragom najstarijih relikata povijesti glazbe grada Sinja: franjevački glazbeni rukopisi i prvi profesionalni glazbenici, Cetinska vrila, 2019, str. 1-4.

 

 • Hana Breko Kustura, Glazbeni rukopisi Josepha (Giuseppea) Mariae Cordansa (1741./1742.) i drugi glazbeni izvori iz franjevačkog samostana na Košljunu (u tisku Zbornika radova, podaci poznati HRZZ), Zagreb, 2020.

 

POPIS LITERATURE NABAVLJENE SREDSTVIMA HRZZ-a ZA TREĆU GODINU PROJEKTA

 

KNJIGE:          

Andreas Mielke, Untersuchungen zur Alternatim-Orgelmesse (Bärenreiter-Hochschulschriften), Barenreiter, 1996.

Thomas Forrest Kelly, The Beneventan Chant (Cambridge Studies in Music), Cambridge, 2008.

Christopher de Hamel, Meetings with Remarkable Manuscripts, Allen Lane, 2016, ISBN 9780141977492

Christopher de Hamel, Making Medieval Manuscripts, Bodleian Library, University of Oxford, 2018, ISBN 978 1 85124 468 3

Martin Greve, Writing the History of "Ottoman Music" (Istanbuler Texte Und Studien, Band 33), 2015.

Kelly, Thomas, Plainsong in the Age of Polyphony (Cambridge Studies in Performance Practice, Band 2)

 

NOSAČI ZVUKA:

L'Arbre de Jesse-Gregorianischer Choral, D. Vellard i ansambl Gilles Binchois.

Post-Tridentine Gregorian Chant in Hungary, Schola hungarica, 2014.