03_19.jpg

Hana Breko Kustura sudjelovala na međunarodnom simpoziju Dani dr. fra Bernardina Sokola, franjevca, glazbenika i hrvatskog mučenika, o 130. obljetnici rođenja, Kaštel Sućurac-Split, 18.-20. svibnja 2018.

Autorica: Hana Breko Kustura

U Kaštel Sućurcu i Splitu je od 18. do 20.5. 2018. održan međunarodni znanstveni skup posvećen franjevcu Fra Bernardinu Sokolu.

Hana Breko Kustura je u koautorstvu s docentom dr. Vitom Balićem na tom simpoziju predstavila novo projektno istraživanje naslovljeno Paradigme liturgijskih skladbi fra Bernardina Sokola (1888.-1944.): Novi pogledi, kontekstualizacija i revalorizacija, u kojemu je predočila ulogu srednjovjekovnog gregorijanskog korala u djelima ovog skladatelja, s poglavitim osvrtom na njegove postulate crkvene glazbe. Autorica je osim prezentacije istraživanja bila ujedno i glavni moderator muzikološke sesije koja je bila posvećena valorizaciji opusa ovog franjevca i novim izdanjima njegovih liturgijskih skladbi koje su u planu narednih godina.

http://misija.slobodnadalmacija.hr/katolicka-dalmacija/clanak/id/33463/Missom-jubilaris-u-Splitu-zapoceli-Dani-dr-fra-Bernardina-Sokola