sinj012.jpg

Hana Breko Kustura na istraživanju u franjevačkom samostanu u Sinju, u travnju 2018.

U razdoblju od 2.-7. travnja 2018. voditeljica projekta Hana Breko Kustura boravila je na istraživanju u Arhivu samostana franjevaca i Svetištu Čudotvorne Gospe Sinjske u Sinju.

Tom je prilikom konzultirala original glazbenog rukopisnog kantuala fra Pavla Vučkovića mlađeg, Običajnik (usualis) fra Petra Filipovića,  te digitalizirala  glazbeni fragment  brevijara iz 13. stoljeća koji se čuva u Sinju. Također je pregledala i stanje glazbenog materijala u arhivu Župnog zbora Svetišta kojeg već četrdesetu godinu u kontinuitetu vodi maestro fra Jure Župić.

Istraživanje je imalo za cilj preliminarnu obradu izvora za cantus fractus iz Sinja, u komparativnom kontekstu talijanskih kodeksa koji su u međuvremenu digitalizirani i dostupni za poredbene spoznaje i valorizaciju u odnosu na hrvatske glazbene izvore.