12-2021.jpg

Hana Breko Kustura i Katarina Livljanić objavile poglavlje o zvukolicima Dalmacije u srednjemu vijeku u prestižnoj knjizi Rituels religieux et sensorialité, 2021.: Vijesti na web stranicama HRZZ-a i novom glazbenom portalu glazba.hr

Piše: Hana Breko Kustura

Izvori: web HRZZ-a i glazba.hr

Suradnice projekta Katarina Livljanić i Hana Breko Kustura objavile su znanstveno poglavlje u interdisciplinarnoj knjizi Rituels religieux et sensorialité (Antiquité et Moyen Âge, ur. Caseau Chevallier, Beatrice, Neri Elisabetta) u izdanju talijanske nakladničke kuće Silvana Editoriale. U e-izdanju su inkorporirani i glazbeni napjevi iz srednjovjekovnih hrvatskih lokaliteta u izvedbi francuskog nacionalnog ansambla Dialogos Pariz).

Poglavlje naslovljeno Le chant liturgique dans la vie quotidienne en Dalmatie médiévale opisuje glazbene zvukolike srednjovjekovnih hrvatskih gradova kroz prizmu liturgijske glazbe crkava sljedećih sjedišta: Pule, Zadra, Splita, Osora, Dubrovnika i Kotora. Autorice su po prvi puta na francuskom jeziku napravile iscrpnu sintezu glazbenih zvukolika, crkvenog i svjetovnog predznaka koji su dio povijesti srednjovjekovne glazbe istočne obale Jadrana. Pri tom je zasebno poglavlje posvećeno zvukovnosti glagoljaškoga pjevanja i srednjovjekovnih glagoljaških napjeva koje je upravo kao pjevačica i muzikologinja dvadesetpet godina intenzivno interpretirala, otkrivala i rekonstruirala Katarina Livljanić i ansambl Dialogos.

Više na: 

https://fr.silvanaeditoriale.it/libro/9788836648580.

https://hrzz.hr/poglavlje-o-zvukolicima-dalmacije-u-srednjemu-vijeku-u-ediciji-rituels-religieux-et-sensorialite/

https://glazba.hr/vijesti/cromuscodex70-muzikologija-srednji-vijek-jadran-katarina-livljanic-i-hana-breko/