13-2021.jpg

MEĐUNARODNA ONLINE KONFERENCIJA PROJEKTA Hrvatski glazbeni i liturgijski kodeksi srednjega vijeka, HRZZ-IP 6619 Cromuscodex70 and its European context Zagreb, 4. prosinca 2021.

Piše: Hana Breko Kustura

Pod pokroviteljstvom Razreda za glazbenu umjetnost i muzikologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu će se u virtualnom obliku (online platforma, poveznica naknadno) u subotu, 4. prosinca 2021. s početkom u 10.30 sati održati međunarodna muzikološka konferencija Cromuscodex70 i europski kontekst.

Riječ je o završnoj konferenciji interdisciplinarnog projekta HRZZ-a i HAZU: Hrvatski glazbeni i liturgijski kodeksi srednjega vijeka: Interdisciplinarna obrada (CROMUSCODEX70), voditeljice prof. dr. Hane Breko Kustura, članice suradnice HAZU. Skup će predstaviti relevantne rezultate četverogodišnjeg znanstvenog istraživanja izvora za glazbu povijesnih hrvatskih zemalja u srednjemu vijeku, s poglavitim fokusom na kontekstualizaciju projekta u usporedbi sa sličnim istraživanjima europskih i američkih muzikologa medievista. Osim voditeljice projekta, izlaganja će održati prof. dr. Thomas Forrest Kelly, sa Sveučilišta Harvard jedan od najvećih autoriteta za glazbu srednjega vijeka, prof. dr. Andreas Haug sa Sveučilišta Julius-Maxilimilan iz Würzburga, voditelj projekta digitalne obrade srednjovjekovnih glazbenih kodeksa, Corpus monodicum, te svjetski poznati interpret rane glazbe, katalonski bariton i dirigent, prof. Josep Cabré  (Konzervatorij u Perpignanu i San Sebastian) sa suradnikom, muzikologom i čembalistom Darijem Poljakom (Zagreb) koji će predstaviti novu interpretaciju repertoara rane glazbe istočne obale Jadrana. Ostali su sudionici skupa suradnici projekta CROMUSCODEX70 (dr.sc. Marijana Horvat, dr.sc. Rozana Vojvoda i dr. sc. fra Domagoj Volarević,  prof. dr. Katarina Livljanić, muzikologinja i profesorica pjevanja u Baselu (Schola cantorum Basiliensis).