08-2021.jpg

Hana Breko Kustura pozvani predavač ciklusa Suvremenost rane glazbe, 61. Večeri u sv. Donatu, Zadar, 12. srpnja 2021.

Piše: Hana Breko Kustura

Voditeljica projekta sudjelovala je pozvanim predavanjem i prezentacijom na 61. Večerima u sv. Donatu, u ciklusu posvećenom ranoj glazbi. Tema njenog istraživanja povezana je s radom i novim otrkićima na projektu IP 6619.

Zadar i cantilena romana- Novi pogledi (SAŽETAK IZLAGANJA)

U povijesti hrvatske glazbe srednjega vijeka Zadar po mnogočemu zauzima posebno mjesto. Grad je to u kojemu su se u liturgijskoj glazbi susretale tri važne srednjovjekovne glazbene tradicije - ona starija, beneventanska pod utjecajem talijanskog juga i njegovih centara Beneventa i Monte Cassina, i ona druga, franačka, kroz relike gregorijanskog pjevanja koje se u teoretskim traktatima od razdoblja karolinške renesanse naovamo naziva- cantilena romana. Na tom  je tragu ne manje važna tradicija glagoljaškog pjevanja  zadarskoga područja koje se temelji formalno na obredu zapadne, Rimske crkve, uz njegovanje vlastitoga jezika (crkveno-slavenskoga) i vlastitoga pisma (glagoljice) – na što nas upućuje i najstariji dokumentirani zapis o pjevanju na narodnom jeziku u okviru jedne posebne liturgijske procesije – „ in eorum sclavica lingua“ iz 1177. godine.

Cilj je ovog izlaganja predstaviti ne samo tragove zadarske crkvene glazbe srednjega vijeka, nego i tragove svjetovnog muziciranja na drugim živim jezicima srednjovjekovne Europe, te relikte polifonog pjevanja. Izlaganje će biti popraćeno slikovim i audio primjerima. Glavni mu je cilj predstaviti kontekstualno mjesto Zadra kao liturgijskog središta koje figurira poput raskrižja različitih, a opet iskonski srodnih tradicija te kao eklezijastički lokalitet  u  kojemu sve te različite tradicije žive paralelno i uzajamno se ispreplliću.

Više: https://www.donat-festival.com/hr/#program

 

dr. sc. Hana Breko Kustura i srednjovjekovni glazbeni Zadar u 58 sekundi