kosuljan.jpg

Hana Breko Kustura boravila u istraživačkom posjetu na Košljunu

Autorica: Hana Breko Kustura

  

Od 2. do 5. travnja 2021. voditeljica projekta Cromuscodex70  bila je u posjetu arhivu franjevaca na Košljunu i novouređenoj muzejskoj zbirci samostana u kojoj je izložen i faksimil najstarijeg košljunskog antifonarija iz 12. stoljeća koji u znanstvenom smislu komparativno do danas nije još obrađen. Riječ je o arhivu koji čuva dragojcene dokumente starije hrvatske glazbe.

Najvrijedniji dokumenti ovog lokaliteta za glazbu franjevačkog cantus fractusa su kodeksi  Josepha (Giuseppea) Mariae Cordansa  (1741./1742.) Za povijest hrvatske glazbe istraživanje košljunske zbirke glazbenih materijala  važno je stoga što ukazuje na postojanje triju važnih rukopisnih glazbenih kantuala iz prve polovine 18. stoljeća (1709., 1741., 1742.) pohranjenih u samostanskom fundusu glazbenih rukopisa. Hana Breko Kustura već je premijerno determinirala  tipologiju liturgijske knjige kojoj izvori pripadaju te ukazala na njihov konkretni glazbeni sadržaj. Nadalje, odradila je prvu sondažu repertoara povezujući kontekste franjevačkog lokaliteta otoka Košljuna s mletačkim autoritetom, plodnim skriptorom iz samostana San Francesco della Vigna. U svom je radu nastalom u okviru potpore projekta HRZZ-a napravila prvi pokušaj prikaza diseminacije Cordansova skriptorskog opusa ne samo u franjevačkim provincijama obalnog dijela današnje Hrvatske, nego i na širem dijelu današnje Slavonije, Slovenije i Italije. Nastavak rada na detaljnoj analizi Cordansovih rukopisa bitan je za razumijevanje ovog fenomena u kontekstu glazbe dviju jadranskih obala koje njeguju slične fenomene sve do kasnog 18. stoljeća, temeljene na repertoaru neogregorijanskih ritmiziranih napjeva.

 

Više:

Breko Kustura zbornik Katalinic.pdf