umas.jpg

Na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu (UMAS) 31. svibnja 2017. predstavljen projekt CROMUSCODEX70

U prostorijama Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu 31. svibnja 2017. s početkom u 10 sati održano je multimedijsko predavanja  na temu Muzikološki projekti HRZZ-a- Projekt CROMUSCODEX70.

Glavne ideje projekta, te njegove suradnike, rezultate i oblike diseminacije njegovih rezultata predstavile su voditeljica Hana Breko Kustura, suradnica projekta, znanstvena savjetnica dr. sc. Marijana Horvat, te doktorand Papinskog liturgijskog instituta u Rimu,  fra Domagoj Volarević. Akcent je poglavito bio na prikazu glazbenih i liturgijskih rukopisa koji se čuvaju u Starom Gradu i Splitu, a čiju provenijenciju i iluminacije, te napjeve u čast splitskih patrona,  istražuju komparativno dr. Rozana Vojvoda, dr. Marijana Horvat, fra Domagoj Volarević i voditeljica projekta. Tom je prilikom publika upoznala i drugi muzikološki projekt  HRZZ akronima GIDAL kojemu je voditeljica izv. prof. dr. Ivana Tomić Ferić s UMAS-a u Splitu.

Više informacija:

https://www.umas.unist.hr/novosti/dogadanja/predstavljanje-novih-muzikoloskih-projekata-hrvatske-zaklade-za-znanost/