note.jpg

O projektu

Hrvatski glazbeni i liturgijski kodeksi srednjega vijeka: Interdisciplinarna obrada 

Voditeljica projekta: prof. dr. sc. Hana Breko Kustura

HAZU, Odsjek za povijest hrvatske glazbe

Ustanova nositelj projekta: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU)

Suradnici:

prof. dr. Andreas Haug, Institut für Musikforschung, Sveučilište Julius Maximilian, Würzburg (konzultant)

dr. sc. Marijana Horvat, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

doc. dr. sc. Katarina Livljanić, Sveučilište Sorbonne, Pariz

dr. sc. Rozana Vojvoda, Umjetnička galerija, Dubrovnik

mr. sc. Domagoj Volarević, Katolički bogoslovni fakultet,Sveučilište u Splitu

Trajanje projekta: 4 godine (1. travnja 2017. do 31. ožujka 2021.)

 O PROJEKTU

  • Cilj projekta je interdisciplinarna obrada liturgijskih i glazbenih kodeksa hrvatskih zemalja u razdoblju od 11.-17./18. stoljeća pohranjenih u hrvatskim i inozemnim arhivima. To je premijerni pothvat zajedničke suradnje muzikologa, filologa, pjevača, liturgičara i povjesničara umjetnosti specijaliziranih za dokumente srednjovjekovne hrvatske glazbe,  pisane riječi,  liturgije i likovnosti.
  • u fokusu je komparativna usporedba znanih hrvatskih izvora sa europskim rukopisma i otkriće njihova stvarnog eklezijastičkog porijekla, te identiteta rukopisa koji do danas u većem broju izvora nije poznat.
  • veći dio glazbenih rukopisa danas je pohranjen u crkvenim arhivima Hrvatske, no nekolicina hrvatskih kodeksa pohranjeno je u Bodleian library u Oxfordu, Mađarskoj nacionalnoj biblioteci u Budimpešti, Bavarskoj državnoj biblioteci u Münchenu, Apostolskoj  biblioteci u Vatikanu, Jean P. Getty muzeju u SAD-u.
  • glazbeni i liturgijski kodeksi koji datiraju od 11. stoljeća naovamo  predstavljaju najraniji sloj izvora hrvatske pismenosti, liturgije i glazbe, koji tek postupno trebaju ući u europske znanstvene publikacije i omogućiti mapiranje hrvatskih izvora za glazbu srednjega vijeka u njihove repertoarno povijesne kontekste.
  • projekt se temelji na suvremenim metodama poredbenog istraživanja, analize latinskog jezika u najstarijim sakramentarima hrvatskih prostora, analizama hrvatskog jezika u napjevima koji su umetnuti u službene latinske glazbene rukopise, te analizi iluminacija i načina oslikavanja hrvatskih glazbenih kodeksa srednjega vijeka.
  • važan aspekt projekta jest nova interpretacija do sada nepoznatih hrvatskih napjeva srednjega vijeka koje istražuje i izvodi doc. dr. sc. Katarina Livljanić, voditeljica i utemeljiteljica francuskog nacionalnog ansambla Dialogos.
  •  istraživači primjenjuju aktualne načine obrade izvora i teže  prikazu novih rezultata europskoj i domaćoj znanstvenoj sredini.
  • diseminacija rezultata planirana je u vidu znanstvenih radova, notnih izdanja-transkripcija, radio emisija, znanstvenih radionica rane glazbe namijenjenih studentima, te prezentacije novih spoznaja na domaćim i međunarodnim znanstvenim kongresima.   
  • načinom predstavljanja rezultata projekta i interdisciplinarne organizacije rada na najstarijim hrvatskim glazbenim (i liturgijskim) kodeksima i fragmentima projekt je konkordantan sa Strateškim planom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u kojem se potiče znanstveno proučavanje, analiza i vrednovanje hrvatske kulture, ali i  glazbene baštine od njezinih početaka.